Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, mars 2017

Datum/tid sammanträde:
2017-03-02 kl 09.30-12.00.

Plats:
Skåne – Rådhus Skåne, Kristianstad.


 

1 Justering


2 Palliativ vård kopplat till kvalitetsregister
Bengt Sallerfors och Maria Schelin

Rapport juni 2016: Specialiserad palliativ vård i Södra sjukvårdsregionen 2015 (pdf)

Slutrapport februari 2017: Specialiserad palliativ vård i Södra sjukvårdsregionen 2015 (pdf)


3 Regional arbetsfördelning
 Margareta Albinsson


4 Nationell kunskapsstyrning


5 Aktuell information från Region Halland


6 Statsbidrag Regionalt cancercentrum Syd (RCC)


7 Kommittén för Klinisk behandlingsforskning – ersättare för Martin Laurell


8 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper, minnesanteckningar
Barn och ungdomars hälso- och sjukvård 2016-12-01
Hjärta/Kärl 2016-10-27 och 2016-12-08
Nervsystemets sjukdomar 2016-12-05
Njursjukdomar och regionalt chefssamråd 2016-02-17, 2016-06-01, 2016-09-21, 2016-11-23
Palliativ vård 2016-11-22
Palliativ vård och Regional patientprocess Lungcancer
Rörelseorganen 2016-11-21

2 Regional medicinsk resursgrupp, minnesanteckning
Allmänmedicin 2016-11-23

3 Regionalt chefssamråd, minnesanteckningar
Barnsjukvård inkl neonatologi och barnkirurgi 2016-11-18
Infektionsmedicin 2016-11-17
Obstetrik och Gynekologi 2016-12-02
Ortopedi rapport 2015-2016

Föredragningslista 2017-03-02
(pdf för utskrift, 2 sidor)
 
Föredragningslista och handlingar 2017-03-02
(pdf för utskrift, 66 sidor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf för utskrift, XX sidor)