Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, november 2013

Datum/tid sammanträde:
2013-11-22 kl 08.30-12.00.

Plats:
Skåne – Hotel Skansen, Båstad.


 

2013-11-21 Seminarium: ”Leder rör oss alla”
Program

Reumatiska sjukdomar – vem drabbas och hur?
Bildspel Ingemar Petersson

Artros – behandling och diagnostik
Bildspel Leif Dahlberg

Börjar höftartrosen redan hos nyfödda?
Bildspel Carl Johan Tiderius

Meniskskada, ont i knät och artros – hur hänger det ihop?
Bildspel Martin Englund

Att leva med leda leder – tips och råd för egenvård
Bildspel Carina Thorstensson

När är det dags för protes?
Bildspel Anna Nilsdotter

1 Justering


2 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2014 – presentation
Per Wendel


3 Uppföljning köpt och såld vård i Södra sjukvårdsregionen – presentation
Per Wendel


4 Regionalt cancercentrum Syd


5 Uppdrag organisation organdonation


6 Förslag till fördelning av Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete – UFo-anslag 2014


7 Regionalt forskningsstöd – Doktorandanslag 2014, fördelning


8 Sammanträdesplan 2014 för Södra Regionvårdsnämnden


9 Aktuell information från Region Skåne
Bildspel Karin Ekelund del 1
Bildspel Karin Ekelund del 2


10 Förändrade rutiner för vårdgaranti i Region Halland


11 Nominering av ledamot i kommittén för klinisk behandlingsforskning


12 Kunskapsstyrning


13 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionalt forskningsstöd år 2014 avseende inriktning ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”

2 CeHis – Strategiska rådet, ersättare i CeHis styrelse

3 Minnesanteckningar regionalt verksamhetschefsmöte 2013-10-10, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus


14 Övrigt

Föredragningslista 2013-11-22
(pdf för utskrift, 2 sidor)
 
Föredragningslista och handlingar 2013-11-22
(pdf för utskrift, 40 sidor)