Södra sjukvårdsregionen

Södra regionvårdsnämnden, november 2021

Datum/tid:

2021-11-11–11-12

Plats:

Region Halland – Scandic Hollandia, Halmstad.

Föredragningslista och handlingar

1. Ordföranden öppnar mötet, upprop

2. Val av justeringsperson

3. ”Forskningens dag – hajp eller hjälp”

4. Genomlysning av Södra sjukvårdsregionens prismodell för högspecialiserad vård (pdf)

5. Ordföranden öppnar fortsättning av mötet, upprop

6. Riksprislista för rättspsykiatriska kliniken i Växjö (pdf)
Per Wendel, Södra sjukvårdsregionens kansli

7. Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2022 (pdf)
Per Wendel, Södra sjukvårdsregionens kansli

8. Ekonomisk genomgång inför 2022 (pdf)
Per Wendel, Södra sjukvårdsregionens kansli

9. Resursäskande från Regionalt biobankscentrum (RBC Syd) (pdf)
Per Wendel, Södra sjukvårdsregionens kansli

10. Samarbete för bättre vård – övergripande information
Margareta Albinsson och  Anna Benemark, Södra sjukvårdsregionens kansli

11. Slutrapport ablationer (pdf)

12. Slutrapport spinal rehabilitering (pdf)

13. Uppföljning axelkirurgi
Erik Hägerdal, Södra sjukvårdsregionens kansli
13a. Del 1 – Nyckelbenskirurgi (pdf)
13b. Del 2 – Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom (ASD) (pdf)

14. Uppföljning onkologisk vård (pdf)
Jessica Wihl, överläkare, RCC Syd

15. Uppdatering nationell högspecialiserad vård
Sven Oredsson

16. Uppdatering sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet
Anna Benemark, Södra sjukvårdsregionens kansli

17. Halland informerar – barn och ungas psykiska hälsa
Stefan Lemon, verksamhetschef och Markus Andersson, läkare BUP Halland

18. Mötesdatum 2022 (pdf)

19. Anmälningsärenden
19a. Regionalt primärvårdsråd 2021-09-22
19b. RPO hjärt- och kärlsjukdomar 2021-09-08
19c. RPO levnadsvanor 2021-10-18
19d. RPO lung- och allergisjukdomar 2021-09-15
19e. RPO lung- och allergisjukdomar 2021-09-15
19f. RPO nervsystemets sjukdomar 2021-09-27
19g. RPO njur- och urinvägssjukdomar inklusive chefsamråd 2021-09-15

Föredragningslista för utskrift