Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, oktober 2015

Datum sammanträde:
2015-10-30

Plats:
Kronoberg – Kosta Boda Art Hotel, Kosta.


 

2015-10-29: Seminarium ”Workshop Regional arbetsfördelning”
Program

1 Justering


2 Strategisk plan för Södra Regionvårdsnämnden 2015-2018


3 Nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

1:1 Radiokemiterapi samt salvagekirurgi vid analcancer – samfällt svar från Södra sjukvårdsregionen
1:2 Radiokemiterapi samt salvagekirurgi vid analcancer – ansökan och underlag till remissvar

2:1 Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan, HIPEC – samfällt svar från Södra sjukvårdsregionen
2:2 Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan, HIPEC – ansökan och underlag till remissvar

3:1 Muskuloskelettala sarkom – samfällt svar från Södra sjukvårdsregionen
3:2 Muskuloskelettala sarkom – ansökan och underlag till remissvar

4:1 Buksarkom – samfällt svar från Södra sjukvårdsregionen
4:2 Buksarkom – ansökan och underlag till remissvar

5:1 Esofaguscancer och kardiacancer – samfällt svar från Södra sjukvårdsregionen
5:2 Esofaguscancer och kardiacancer – ansökan och underlag till remissvar

6:1 Vulvacancerbehandling – samfällt svar från Södra sjukvårdsregionen
6:2 Vulvacancerbehandling – ansökan och underlag till remissvar

7:1 Nationell nivåstrukturering av isolerad hyperterm perfusion – samfällt svar från Södra sjukvårdsregionen
Gemensamt yttrande


4 Plan för regional kompetensförsörjning inom cancervården


5 Avtalsförhandlingar och eventuellt ny ersättningsmodell
Per Wendel


6 Sammanträdesplan år 2016 för Södra Regionvårdsnämnden


7 Kort rapport från huvudmannagruppen
Stefan Lemme


8 Kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg
Ledamot och ersättare till styrelsen


9 Aktuell information från Region Kronoberg


10 Gemensam nämnd


11 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper/resursgrupper
Minnesanteckningar
Allmänmedicin 2015-09-23 (resursgrupp)
Barn och ungdomars hälso- och sjukvård 2015-05-21, 2015-09-08
Endokrina sjukdomar inkl diabetes 2015-04-14, 2015-09-03–04
Njursjukdomar 2015-05-06
Palliativ vård 2015-03-23, 2015-05-18
Rörelseorganens sjukdomar 2015-05-20

2 Inera AB
Protokoll 2015-06-04, 2015-08-18–19

3 Kortare väntetider i cancervården. Konferens 2016-02-09, Norra Latin, Stockholm.


12 Övrigt