Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, oktober 2017

Datum/tid sammanträde:
2017-10-04 kl 09.30.

Plats:
Skåne – Rådhus Skåne, Kristianstad.


 

1 Justering


2 Aktuell information från Region Skåne
Greger Linander


3 Regionalt Cancercentrum Syd RCC Syd
Bildspel Björn Ohlsson och Jessica Wihl (pdf)


4 Regional arbetsfördelning
Margareta Albinsson


5 Delprojekt 1 AT- och ST-utbildning


6 Delprojekt 2 HTA-stöd


7 Finansiering av webbpanel


8 Uppdrag för solidariskt finansierade verksamheter


9 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2018 – lägesrapport


10 Ovarialcancer
Rapport från Blekingesjukhuset och Skånes universitetssjukhus


11 Sammanträdesplan år 2018 för Södra Regionvårdsnämnden


12 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet) (SRVN)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper
Minnesanteckningar
Barns- och ungdomars hälso- och sjukvård 2017-05-16
Nervsystemets sjukdomar 2017-06-16
Njursjukdomar och regionalt chefssamråd 2017-05-10
Palliativ vård 2017-05-24
Psykisk ohälsa 2017-06-01
Rörelseorganens sjukdomar 2017-05-08

2 Regional medicinsk resursgrupp, minnesanteckning
Allmänmedicin 2017-05-24, 2017-09-13


13 Övrigt


 

Föredragningslista 2017-10-04
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2017-10-04
(pdf för utskrift, 33 sidor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf för utskrift, XX sidor)