Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, oktober 2020

Datum/tid:

2020-10-08 kl 08.30-15.30.

Plats:

Distansmöte via Teams.

Föredragningslista och handlingar

1. Val av justeringsperson

2. Samarbete för bättre vård: Uppföljning av delprojekt 4, 9 och 10
2a Uppföljning delprojekt 4 (pdf)
2b Uppföljning delprojekt 9 (pdf)
2c Uppföljning delprojekt 10 (pdf)

3. Slutrapport delprojekt 17, Rutinmässig testning av tumörvävnad för påvisande av ärftlig tjock- och ändtarmscancer (pdf)

4. Slutrapport delprojekt 18, Gemensamma arbetssätt och rutiner för uppföljning av patienter med ökad risk för cancersjukdom (pdf)

5. Slutrapport delprojekt 19, Kärlkirurgi (pdf)

6. Information om nytt delprojekt 25, Kliniska distansmöten (pdf)

7. Svenskt ambulansflyg
Anna Mannfalk, Carina Svensson

8. Molekylärgenetisk analys vid bröstcancer (pdf)
Martin Malmberg

9. Information om fortsatt utredning av helikopterverksamhet
9a Uppdrag handlingsplan helikopter (pdf)
9b Arbetsgrupp helikopterutredning (pdf)

10. Information om konferensen ”Vård i Rörelse” (pdf)

11. Tidplan för nämndsmöten 2021

12. Halland informerar
Margareta Alexandersson

13. Övriga frågor och övrig information

14. Anmälningsärenden
14a §87 RS Utnämnande av smittskyddsläkare Region Halland
14b Minnesanteckning Regionalt primärvårdsråd 2020-04-29
14b2 Minnesanteckningar Regionalt primärvårdsråd 2020-09-23
14c Minnesanteckning RPO för barns och ungdomars hälsa 2020-05-26
14d Minnesanteckning RPO hud 2020-08-27
14e Minnesanteckning RPO levnadsvanor 2020-08-21
14f Minnesanteckning RPO levnadsvanor 2020-06-16 inkl bilagor
14g Minnesanteckning RPO levnadsvanor 2020-06-16
14h Minnesanteckning RPO lungsjd 2020-05-26
14i Minnesanteckning RPO MTS minnesanteckningar 2020-09-16
14j Minnesanteckning RPO njure och urinvägar 2020-09-02
14k Minnesanteckning RPO tandvård 2020-09-15
14k1 RPO tandvård 2020-09-15 Skrivelse NPO och NAG diabetes
14l Minnesanteckning RPO äldres hälsa 2020-09-02

15. Nytt regionavtal – workshop
15a Förslag nytt regionavtal (pdf)
15b Nuvarande regionavtal (pdf)

Föredragningslista för utskrift