Södra sjukvårdsregionen

Södra regionvårdsnämnden, oktober 2021

Datum/tid:

2021-10-08 kl 08.30-12.00.

Plats:

Distansmöte via Teams.

Föredragningslista och handlingar

1. Ordföranden öppnar mötet, upprop

2. Val av justeringsperson

3. Ny ledamot från Region Blekinge till Regionvårdsnämndens presidium

4. Kunskapsstyrning – en lägesbild
Christer Lindbladh och Anna Benemark, Södra sjukvårdsregionens kansli

5. Samarbete för bättre vård – övergripande information
Margareta Albinsson och Anna Benemark, Södra sjukvårdsregionens kansli

6. Ablationer – delavstämning
Fredrik Holmqvist, överläkare Sus och Dada Merdan, verksamhetschef, Thoraxcentrum Blekingesjukhuset

7. ”Bossfight” – ett projekt med patienten i centrum
Thomas Larsson, kanslichef Funktionsrätt Skåne

8. ”Utrota livmoderhalscancer”
Christer Borgfeldt, överläkare, RPPL, RCC Syd

9. Skåne informerar: NHV – aktuellt läge
Björn Ekmehag, förvaltningschef Sus

10. Anmälningsärenden
10a. RPO barn och ungdomars hälsa 2021-05-18
10b. RPO hud- och könssjukdomar 2021-09-14
10c. RPO hjärt- och kärlsjukdomar 2021-06-08
10d. RPO levnadsvanor 2021-06-07
10e. RPO levnadsvanor 2021-08-31
10f. RPO levnadsvanor tillsammans med RPO tandvård 2021-08-31
10g. RPO lung- och allergisjukdomar 2021-05-19
10h. RPO lung- och allergisjukdomar 2021-06-09
10i. RPO palliativ vård 2021-09-10
10j. RPO primärvårdsråd 2021-05-26
10k. RPO rörelseorganens sjukdomar 2021-06-18
10l. RPO tandvård 2021-06-01​

Föredragningslista för utskrift