Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, september 2012

Datum/tid sammanträde:
2012-09-28 kl 08.30-12.00.

Plats:
Kronoberg – Möckelsnäs Herrgård, Diö.


 

2012-09-27: Seminarium ”Psykiatri/Psykisk ohälsa”
Program
 
Den goda psykiatrin
Bildspel Per Olof Sjöblom

CPF – ett primärvårdscentrum i tiden för patientnära forskning
Bildspel Jan Sundquist del 1

Bildspel Jan Sundquist del 2

Bildspel Jan Sundquist del 3

 

1 Justering


2 Information om Regionalt forskningsstöd


3 Fortsatt arbete med rapporten ”Organisation för traumasjukvården i Södra sjukvårdsregionen – en övergripande målbild”


4 Svenska nationella DRG- och KPP-konferensen 2013


5 Information om den nya kunskapsorganisationen


6 Aktuell information från Landstinget Kronoberg
Martin Myrskog


7 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Minnesanteckningar Regionala medicinska rådet
RMR – Allergi och annan överkänslighet 2012-05-14
RMR – Allmänmedicin
 
2 Minnesanteckningar vid verksamhetschefskonferenser
Dermatologi
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
 
3 ASIT (AllergenSpecifik ImmunTerapi) i Södra sjukvårdsregionen


8 Nivåstruktureringar inom cancerområdet, nationellt – regionalt – lokalt
Bildspel Anders Thulin


9 Övrigt