Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, september 2023

Datum/tid:

2023-09-29 kl 09.00–12.00

Plats:

Digitalt.

Föredragningslista och handlingar

1. Ordföranden öppnar mötet och upprop

2. Val av justeringsperson

3. Information från kansliet

4. Övergripande information om aktuella delprojekt inom Samarbete för bättre vård
Uppdrag delprojekt 33 Trafikmedicin (pdf)
Eva Svensson

5. Skåne informerar – Basonkologi i nära vård
Anna-Karin Falck

6. Reviderat ägardirektiv RCC Syd (pdf)
Maria Rejmyr-Davis

7. Reviderat uppdrag till investeringsgruppen (pdf)
Lena Luts

8. Ändring av modellen för solidarisk finansiering av organdonation (pdf)
Lena Luts

9. Aktuellt inom Nationell Högspecialiserad Vård (NHV)
Gilbert Tribo och Lena Luts

10. Information om uppstart av konsultstödd genomlysning av tillgänglighet på Sus
Anna Benemark

11. Uppföljning delprojekt 18 Ärftlig cancer (pdf)
Marie Stenmark Askmalm

12. Presentation av solidariskt finansierad verksamhet – Vävnadsbanken
Mali Sjetne Rosdahl

13. Övrigt
13a. Datum för möten 2024 (pdf)
13b. Lokal – kansli för SRVN

Föredragningslista för utskrift