Södra sjukvårdsregionen

Ny hälso- och sjukvårdsstrateg till Södra sjukvårdsregionens kansli

Porträttbild Anna Benemark.

Anna Benemark började den 1 september som strateg på Södra sjukvårdsregionens kansli. Inledningsvis delas tjänsten med ett fortsatt uppdrag som processledare i nationella programområdet (NPO) för nervsystemets sjukdomar, ett uppdrag som Anna haft på halvtid sedan 2018.

Övrig tid har Anna sedan 2015 arbetat som verksamhetsutvecklare inom primärvården. Dessförinnan har hon flera års erfarenhet av budgetarbete på Region Skånes koncernkontor.

Vi är mycket glada för att Anna nu valt att bli en del av teamet på kansliet i Lund. Annas driv och mångåriga kompetens inom projektledning och verksamhetsutveckling kommer väl till pass inom såväl nya som gamla samverkansområden. Bland annat kommer Anna att stödja bildandet av ett sjukvårdsregionalt råd för kompetensförsörjning – ett nytt och viktigt uppdrag från Socialstyrelsen.

Kontakt

Anna Benemark
Tfn: 076-887 18 89
E-post: anna.benemark@skane.se