Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionens prislista för 2024

Efter förhandlingar mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen har Södra regionvårdsnämnden fastställt överenskommelse om priser och ersättningar 2024. Dessa är sammanställda i dokumentet ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2024”.
 
Prislistan finns publicerad här på vår webbplats på webben i som ett pdf-dokument. Du kan även ladda ner bilagorna som Excelfiler.
 
Prislistan har fått ny struktur och layout, samt är förbättrad ur tillgänglighetssynpunkt.
 
Till skillnad mot tidigare år kommer årets upplaga av prislistan inte att tryckas.
 
Om du har frågor angående prislistan, kontakta Avtalsgruppens ordförande Jan Steen, jan.steen@skane.se.

Omslagsbild av