Södra sjukvårdsregionen

Kansli

Södra regionvårdsnämnden har till sitt förfogande ett från de berörda regionerna fristående kansli, som ligger i Lund.

Kansliet ska bland annat:

– Svara för den formella hanteringen av nämndens ärenden.

– Ge administrativ service till nämndens olika politiska organ och beredningsgrupper.

– Ansvara för genomförandet av utrednings- utvecklings- och uppföljningsprojekt.

– Presidiet har det politiska ansvaret för beredning av ärenden till nämnden.

Chefen för nämndens kansli ansvarar för att ärendena bereds inom tjänstemannaorganisationerna. Kansliets beredning och utvecklingsarbete kräver en hög och bred kunskapsnivå. Kansliets verksamhet organiseras därför flexibelt med både egna fasta resurser och externa respektive landstingsinterna konsulter. Kansliets verksamhet förutsätter en kontinuerlig kontaktverksamhet med landstings- och sjukvårdsförvaltningar, medicinska företrädare samt centrala och regionala organisationer.