Södra sjukvårdsregionen

Ledningsgrupp

Ledamöterna i ledningsgruppen utses av respektive huvudmans regiondirektör.

Sven Oredsson
direktör SRVN kansli, ordförande

Björn Ekmehag
Region Skåne, förvaltningschef Sus

Johanna Holmberg
HR-direktör, Region Skåne

Maria Arvidsson Karlsson​
Region Blekinge, t f hälso- och sjukvårdsdirektör

Ola Johansson
Region Halland, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör

Kristina Jordevik
Region Kronoberg, kommunikationsdirektör

Katarina Jonasson
Region Skåne, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör

Roger O Nilsson
Region Kronoberg, hälso- och sjukvårdsdirektör

Per Wendel
SRVN kansli, adjungerad