Södra sjukvårdsregionen

Ledningsgrupp

Ledamöterna i ledningsgruppen utses av respektive huvudmans regiondirektör.

Sven Oredsson
direktör SRVN kansli, ordförande

Madeleine Flood
Region Blekinge, kommunikationsdirektör

Kjell Ivarsson
Region Blekinge, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ola Johansson
Region Halland, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör

Pia Lundbom
Region Skåne, hälso- och sjukvårdsdirektör

Björn Ekmehag
Region Skåne, förvaltningschef Sus

Karin Melander
HR-direktör, Region Skåne

Roger O Nilsson
Region Kronoberg, hälso- och sjukvårdsdirektör

Margareta Albinsson
SRVN kansli, adjungerad

Christer Lindbladh
SRVN kansli, adjungerad

Lena Neumann
SRVN kansli, sekreterare

Per Wendel
SRVN kansli, adjungerad