Södra sjukvårdsregionen

Ledningsgrupp

Ordförande 
Sven Oredsson
sven.oredsson@skane.se

Region Blekinge
Peter Lilja
peter.lilja@regionblekinge.se

Region Halland
Martin Engström
martin.engstrom@regionhalland.se

Region Kronoberg
Eva Pettersson-Lindberg
eva.pettersson-lindberg@kronoberg.se

Region Skåne
Pia Lundbom
pia.lundbom@skane.se

Kommunikationsdirektör
Madeleine Flood
madeleine.flood@regionblekinge.se

Adjungerad SUS
Björn Lövgren-Ekmehag
bjorn.lovgren-ekmehag@skane.se

Södra regionvårdsnämndens kansli
Margareta Albinsson
margareta.albinsson@skane.se

Lena Neumann, sekr
lena.neumann@skane.se

Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se

Per Wendel
per.o.wendel@skane.se

Arbetsuppgifter

Ärenden till Södra regionvårdsnämnden bereds av ledningsgrupp. I beredningen deltar representanter som utsetts av respektive region. Direktören för nämndens kansli leder ledningsgruppen.