Södra sjukvårdsregionen

Ledningsgrupp

Ledamöterna i ledningsgruppen utses av respektive huvudmans regiondirektör.

Sven Oredsson
direktör SRVN kansli, ordförande

Peter Lilja
Region Blekinge, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Ola Johansson
Region Halland, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör

Eva Pettersson-Lindberg
Region Kronoberg, stabschef

Pia Lundbom
Region Skåne, hälso- och sjukvårdsdirektör

Björn Lövgren-Ekmehag
Region Skåne, förvaltningschef Sus

Madeleine Flood
Region Blekinge, kommunikationsdirektör

Cristine Karlsson
Region Halland, HR-direktör

Margareta Albinsson
SRVN kansli, adjungerad

Christer Lindbladh
SRVN kansli, adjungerad

Per Wendel
SRVN kansli, adjungerad

Lena Neumann
SRVN kansli, sekreterare