Södra sjukvårdsregionen

Verksamhetsberättelse

Södra sjukvårdsregionen består av regionerna Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Enligt samverkansavtalet är den övergripande målsättningen för Södra sjukvårdsregionen att genom samverkan skapa förutsättningar för en god och jämlik vård med ökad tillgänglighet. Genom samverkan kan sjukvårdsregionens gemensamma resurser användas på ett optimalt sätt till allas fördel.

Verksamhetsberättelse 2021 (pdf)