Donationspärm

Nedanstående donationspärmar är tänkt att användas som en handlingsplan för de båda donationsprocesserna som idag finns i Sverige:

1. Där döden fastställs med direkta kriterier s.k. DBD
(Donation after Brain Death, ”donation då döden inträffar efter primär hjärnskada”).
2. Där döden fastställs med indirekta kriterier s.k. DCD
(Donation after Circulatory Death, ”donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd”)

Syftet med donationspärmarna är att vägleda och underlätta för all personal som är delaktiga i dessa processer. Berörd personal bör ta del av innehållet i ett lugnt skede för att sedan lättare navigera i donationspärmarna när det är aktuellt med organdonation.

Nationell donationspärm DBD för Södra sjukvårdsregionen

Nationell donationspärm DCD för Södra sjukvårdsregionen