Donationspärm

Nedanstående donationspärm är tänkt att användas som en handlingsplan i donationsprocessen där döden fastställs med direkta kriterier s.k. DBD (Donation after Brain Death, ”donation då döden inträffar efter primär hjärnskada”).

Syftet med donationspärmen är att vägleda och underlätta för all personal som är delaktiga i denna process. Berörd personal bör ta del av innehållet i ett lugnt skede för att sedan lättare navigera i donationspärmen när det är aktuellt med organdonation.

Nationell donationspärm DBD för Södra sjukvårdsregionen