Donationspärm för Södra sjukvårdsregionen

 

1 Inledning
2 Kontakt med Transplantationsenheten, Skånes universitetssjukhus Malmö
4 Lokala rutiner vid organdonation
10 Efter donation
11 Så här kan en multiorgandonation gå till
12 Lagar och föreskrifter
13 Länkar relaterade till donation och transplantation
15 Anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar - organ
16 Övrigt