Nationell donationspärm DBD för Södra sjukvårdsregionen


I denna webbversion av donationspärmen flaggas formulär med symbolerna:
► ► ►

1. Inledning

2. Kontakt med jourhavande transplantations-koordinator

3. Flödesschema donationsprocessen DBD

7. Vård och behandling av organdonator på intensivvårdsavdelning

9. Utredning av donationsvilja

10. Beslut och dokumentation gällande donation

11. Annat medicinskt ändamål

12. Kontakt med polis och rättsmedicin i samband med organdonation

13. Organdonation, barn

14. Inför donationsoperation

16. Efter donation

19. Lokala rutiner

Framsida Nationell donationspärm DBD för Södra sjukvårdsregionen