Donationsveckan

Under Donationsveckan vill vi påminna om hur viktigt det är att själv ta ställning till om du vill donera dina organ och vävnader. Det råder stor brist på organ och vävnader för transplantation i Sverige. Många patienter väntar på en transplantation och köerna växer.
Visa din vilja på socialstyrelsen.se/donationsregistret

I Sverige uppmärksammades Donationsveckan 2022 under vecka 45 (7-13 november) för att lyfta frågan om organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan är också ett tillfälle att minnas och hedra de människor som genom sina donationer gett andra en möjlighet till fortsatt liv.

Det ingår som en del av vårduppdraget att alla ska vara med och främja organ-och vävnadsdonation.

I Södra sjukvårdsregionen arrangeras marschalltändning för att uppmärksamma Södra regionens organdonatorer under det senaste året. Det kommer att tändas marschaller utanför sjukhusen som har intensivvårdsavdelningar under veckan.

Om du som vårdpersonal har frågor om organ- och vävnadsdonation, kontakta donationsansvarig läkare (DAL) eller donationsansvarig sjuksköterska (DAS) på ditt sjukhus.
Förteckning DAL/DAS i Södra sjukvårdsregionen (pdf)

På sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen finns informationsmaterial bl a i väntrum och på informationsavdelningar. På Socialstyrelsens webbsidor för professionen finns mer informationsmaterial om organ- och vävnadsdonation:
Filmer och bildspel som kan visas på väntrums-tv (socialstyrelsen.se)