Avlidna på IVA

Kontinuerlig registrering av dödsfall på intensivvårdsavdelningar – en kvalitetssäkring av organdonationsprocessen

Som ett led i kvalitetssäkringen kring organdonation i Södra sjukvårdsregionen initierade Transplantationsenheten i Malmö en kontinuerlig registrering av alla dödsfall på intensivvårdsavdelningarna i Södra sjukvårdsregionen år 1999.

Inrapporteringen gjordes till Transplantationsenheten i Malmö där man statistiskt sammanställde informationen samt utförde fortlöpande kontroller som konstaterade att registreringen var hundraprocentig. Den regionala registreringen varade till och med år 2008 då ett samarbetsavtal mellan dåvarande Donationsrådet och Svenska intensivvårdsregistret (SIR) slöts som innebar att motsvarande registrering nu sker på nationell nivå. Det är de lokalt donationsansvariga som rapporterar in dödsfallen, se rapporterna på SIRs webbplats.
 
Den regionala styrgruppen för organdonation i Södra sjukvårdsregionen med representation både från donation/transplantation och intensivvård, arbetar aktivt med reflektioner och analyser kring resultaten från registreringen av dödsfall på intensivvårdsavdelningar i samarbete med SIR.
 
Praktiska frågor om registreringen besvaras via e-post till SIR: organdonation@icuregswe.org