Lagar och föreskrifter

Lagar och förordningar

Lag (1995:831)
Lag om transplantation m.m.

Lag (1987:269)
Lag om kriterier för bestämmande av människans död
(med ändringar, senast 1995:833)

SFS 2018:307
Förordning om donationsregister hos Socialstyrelsen


Föreskrifter

SOSFS 2005:10
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död

SOSFS 2009:30
Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler
Rättelseblad 2009:30
Ändringsförfattning SOSFS 2012:15

SOSFS 2012:14
Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation
Ändringsförfattning SOSFS 2013:17