Publikationer och utvecklingsarbeten

Publikationer

European Committee on Organ Transplantation
Guide to the quality and safety of organs for transplantation (pdf)


Statens offentliga utredningar
Delrapport Donations- och transplantationsutredningen (S 2013:04)

SOU 2015:84 Organdonation En livsviktig verksamhet
Betänkande av Utredningen om donations- och transplantationsfrågor 2015

SOU 2019:26 Organbevarande behandling för donation 
Slutbetänkande av 2018 års donationsutredning


 

Utvecklingsarbete: STEP (Scandinavian Transplant Exchange Program)

STEP (Scandinavian Transplant Exchange Program)

STEP (Scandinavian Transplant Exchange Program) s k njurbytesprogram är ett kliniskt samarbete mellan transplantationsenheterna; Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. Danmark ingår numera också i samarbetet. Även Norge planerar att ingå i STEP inom överskådlig tid.

Syftet med STEP är att möjliggöra njurbyten mellan medicinskt accepterade LD-par men som är immunologiskt inkompatibla eller där det finns en hög AB0-titer. En donator kan då donera anonymt till en annan okänd njurmottagare. I utbyte får den närstående istället en njure från en annan mottagares njurdonator. Njurbyten kan ske mellan flera par. Ju fler par som ingår i ett njurbytesprogram desto mer komplicerat är det men det innebär också en större chans att hitta passande donator för mottagarna.

I oktober 2018 genomfördes de första transplantationerna i njurbytesprogrammet med goda resultat. Transplantationsenheten i Malmö var en utav enheterna som deltog. Det blev ett trippelbyte och innebar att; på samma dag och vid ungefär samma tidpunkt transplanterades tre patienter med njurar från tre levande donatorer. Det krävdes naturligtvis en diger planering inför dessa sex operationer samt en nogsam koordinering av samtliga transplantationsenheter eftersom operationerna skulle ske parallellt och njurarna fick skickas med brådskande transporter till mottagande enheter.