Styrgrupper

I Södra sjukvårdsregionen bildades 2008 två styrgrupper med fokus på organ- respektive vävnadsdonation.