Vävnadsdonation

Tusentals människor får varje år donerad vävnad från avlidna donatorer. Med transplanterad vävnad kan ögonsjukdomar eller skador, svåra brännskador, sen- och korsbandsskador, medfödda hjärtmissbildningar eller vissa typer av hjärtsjukdomar behandlas. Hjärtklaffar, senor, hornhinnor och hud är ständigt efterfrågade vävnader.

Möjligheten till organ- och vävnadsdonation ska vara en naturlig del av vården i livets slutskede.

Vävnadsdonation är möjlig i anslutning till en organdonation, men är mer vanlig i samband med dödsfall utanför intensivvården.