Biobanker för forskargrupper

De senaste åren har Vävnadsbanken öppnat flera biobanker för forskargrupper. Verksamheten regleras genom avtal.

För närvarande medverkar Vävnadsbanken i följande biobanksprojekt:

  • Biobank (nationellt) för medfödda hjärtfel
  • Biobank för hjärttransplantation
  • Biobank för meniskforskning