Hur går en vävnadsdonation till?

Förutsättningen för varje vävnadsdonation är precis som vid en organdonation att det finns ett medgivande till donation. Före varje donation genomförs en noggrann utredning av donationsviljan som kan vara uttryckt i det nationella donationsregistret, på donationskort eller genom att närstående har tolkat den avlidnes vilja. Det är alltid den avlidnes vilja som avgör om donation över huvud taget kan komma på fråga. En annan förutsättning är att det inte finns några medicinska hinder, i form av exempelvis vissa sjukdomar. Blodprov måste tas inom 24 timmar efter döden, blodprovet analyseras för att utesluta smittsamma sjukdomar. Den vävnad som skall transplanteras måste självfallet vara av god kvalité och spridning av smittsamma sjukdomar absolut undvikas.

Utredning och tillvaratagande av vävnad

En sak som är speciell med verksamheten på SUS är att Vävnadsbanken är delaktig i hela kedjan från utredning av donatorer, tillvaratagande av vävnad och till förmedling av vävnaden. Detta sköts av vävnadskoordinatorer, en specialutbildad grupp, med lång erfarenhet inom sjukvården från olika områden såsom operation, patologi och rättsmedicin.

Tillvaratagandet kan ske på en operationsavdelning i samband med en organdonationsoperation, eller inom den rättsmedicinska verksamheten. Vävnadskoordinatorerna kan också åka ut till andra sjukhus för att genomföra tillvaratagandet av vävnad. Vävnader tillvaratas också i samband med organdonationer vid andra sjukhus i Skandinavien och sänds till Vävnadsbanken i Lund för vidare bearbetning. Bearbetningen för att göra vävnaden transplantabel sker på Vävnadsbanken i en mycket ren miljö för att garantera att inga bakterier skall föras vidare, vävnader behandlas också i antibiotika och kontrolleras noggrant för sterilitet.

Slutligen skall vävnaden lagras. Hjärtklaffar fryses ner till minus 190 grader och kan förvaras i upp till 10 år. Hornhinnor förvaras i värmeskåp i en näringslösning med antibiotika och måste transplanteras inom fem veckor. Hörselben förvaras i sprit i upp till fem år.

Förmedling av vävnader

Vävnad kan beställas av de kliniker som har tillstånd att utföra vävnadstransplantationer. Vävnader förmedlas i första hand till kliniker inom SUS, i andra hand till andra svenska sjukhus eller för hjärtklaffar till andra skandinaviska hjärtcentra och om det finns ett överskott förmedlas i första hand till andra EU-länder.

Om SUS behöver ha en ovanlig storlek på en hjärtklaff kan man få den från en annan vävnadsinrättning i Europa. Vävnadsbanken i Lund har ett mycket bra kontaktnät med andra vävnadsinrättningar i Europa och arbetar aktivt i det europeiska utvecklingsarbetet. 2014 anordnades den årlig europeiska kongressen för vävnadsdonation och transplantation i Lund.

Vävnadsrådet

I Sverige finns ett nationellt vävnadsråd som utarbetat riktlinjer för verksamheten, samordnat och skapat samsyn. Vävnadsrådet har olika arbetsgrupper och anordnar ett betydande antal utbildningar. När EU-direktiven för vävnadshanteringen kom beslutade regeringen att satsa en betydande summa pengar för att få alla regelverk på plats. Denna satsning har bl.a resulterat i bildandet av Vävnadsrådet. Vävnadsbanken i Lund har medverkat mycket aktivt i Vävnadsrådet och dess arbetsgrupper.

Vävnadsrådet – nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod