Vävnadsinrättningar

Vävnadsbanken, Lund

Vävnadsbanken i Lund är Skandinaviens största vävnadsinrättning och vi samarbetar med sjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Varje år förmedlar vi cirka tusen donerade vävnader såsom hjärtklaffar, hornhinnor, hud, hörselben, senor.
Mer information om Vävnadsbanken (vard.skane.se)

Statistik årsrapport Vävnadsbanken Lund 2023 (pdf)

Kontakt
Vävnadsbanken, tfn 046-17 18 83 (tillgänglig dygnet runt), e-post vavnadsbanken@skane.se

Vävnadsinrättningen Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT), Region Skåne

Vävnadsinrättningen KIT hanterar celler för hematopoetisk stamcellstransplantation/cellterapi. I tillståndet (IVO) ingår tillvaratagande, kontroll, bearbetning, förvaring, distribution, export och import. Verksamheten har också tillstånd (LMV) för hantering av celler som råvara för läkemedelstillverkning.

Kontakt
Medicinskt ansvarig
Josefina Dykes, tfn 046-17 32 06, e-post josefina.dykes@skane.se

Ortopedklinikens benbank, Region Blekinge

Ortopedklinikens benbank tillvaratar höftbenskulor vid primära höftprotesoperationer, som sedan kan användas vid ingrepp i den akuta verksamheten som bedrivs i Karlskrona samt vid höftrevisioner som opereras i Karlshamn. Verksamhetschef: Tomas Ericson. Operativt ansvarig läkare: Christian Hellerfelt.

Kontakt
Ansvariga operationssköterskor
Frida Edvardsson, tfn 0454-73 20 45, e-post frida.edvardsson@regionblekinge.se
Sofie Reychman, tfn 0454-73 20 45, e-post sofie.reychman@regionblekinge.se

Vävnadsinrättningen, Region Halland

I Region Halland består vävnadsinrättningens verksamhet av ben- och sen-transplantation från humandonatorer. Verksamheten innefattar donation, tillvaratagande, inköp, kontroll och förvaring.

Kontakt
Medicinskt ansvarig
Fredrik Nielsen, tfn 0340–48 17 26, e-post fredrik.nielsen@regionhalland.se

Regionansvarig
Nilla Heinsvig, tfn 035–13 43 50, e-post nilla.heinsvig@regionhalland.se