Webbutbildning
organ- och vävnadsdonation

Det råder stor brist på organ och vävnader för transplantation i Sverige. Många patienter väntar på att få en transplantation och köerna växer. För en del av dem är väntan inte bara plågsam utan också livshotande. Därför är det viktigt att vi som arbetar inom sjukvården vet vad donation innebär, både för den som väntar och för den som vill donera.

Det ingår som en del av vårduppdraget att alla ska vara med och främja organ- och vävnadsdonation. Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskapen du behöver för att kunna göra just det.

Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Vävnadsrådet, för dig som arbetar inom sjukvården.

Donationsutbildning.se