Södra sjukvårdsregionen

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Digital konferens i Södra sjukvårdsregionen, 26 november 2020 kl 13.00-14.30.

”Vårdförloppen förbättrar patienternas livskvalitet och gör vården mer jämlik. Genom att införa vårdförlopp för fler sjukdomsområden kommer fler få en sammanhållen och förutsägbar vårdkedja vilket leder till en tryggare vård.”
Lena Hallengren, socialminister

Program

kl 13.00
Inledning – syfte, bakgrund och aktuellt läge

 • Ingeborg Franzen, SKR/Region Kronoberg
 • Christer Lindbladh, Södra sjukvårdsregionens kansli

kl 13.45
Två exempel

 • Stroke

  Siv Carlsson, arbetsterapeut, Växjö kommun, NAG stroke
  Christina Bogårdh, professor Skånes universitetssjukvård, NAG stroke
  Ola Winquist, processledare stroke

 • Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar

  Anne Ekdahl, docent, geriatriker, ordförande RPO Äldres hälsa
  Alma Fager, demenssjuksköterska i Burlövs kommun
  Eva Granvik, kunskapscentrum demens, Region Skåne

 

kl 14.30
Avslutning

Läs gärna mer om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:
Vårdförlopp, Södra sjukvårdsregionen
Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp, SKR

 

Varmt välkommen!

Anna Mannfalk
ordförande Södra regionvårdsnämnden

Sven Oredsson
Direktör