Södra sjukvårdsregionen

Regionavtal

Regionavtalet reglerar samverkan inom främst hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen.

Regionavtal (pdf)