Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper HR-frågor

Arbetsgrupp HR-frågor (pdf)


HR-grupp avtal och villkor

Per Wendel, sammankallande
per.o.wendel@skane.se

Mats Magnusson, Landstinget Blekinge
mats.magnusson@ltblekinge.se

Mats Bunse, Region Halland
mats.bunse@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Lina Månsdotter, Region Skåne
lina.mansdotter@skane.se


HR-grupp kompetensförsörjning

Margareta Albinsson, sammankallande
margareta.albinsson@skane.se

Ingela Petersson Gyldmark, Landstinget Blekinge
ingela.petersson_gyldmark@ltblekinge.se

Ulrika Adamsson, Region Halland
ulrika.adamsson@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Marie Karlsson, Region Skåne
marie.mk.karlsson@skane.se

Arbetsgrupp tillgänglighet till vård och behandling

Arbetsgrupp Tillgänglighet till vård och behandling (pdf)

Margareta Albinsson, sammankallande
margareta.albinsson@skane.se

Birgitta Friberg, Landstinget Blekinge
birgitta.friberg@ltblekinge.se

Carina Werner, Region Halland
carina.werner@regionhalland.se

Maria Wiltz, Region Kronoberg
maria.wiltz@kronoberg.se

Marie Nilsson, Region Skåne
marie.e.nilsson@skane.se

Christina Ståhl, Region Skåne
christina.stahl@skane.se


Samordnings– och tillgänglighetsgrupp (pdf)

Syfte med gruppens arbete
– Att alla patienter i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas jämlik vård i rimlig tid på lika villkor

Mål
– Att korta väntetiderna för alla patienter i Södra Sjukvårdsregionen

Delmål
– Att identifiera väntetider, behov, kapacitet och problemområden inom Södra sjukvårdsregionen gällande patientflöden
– Att föreslå rutiner för ett standardiserat sätt för samordning och förmedling av patienter inom Södra sjukvårdsregionen.
– Att föreslå enhetligt administrativt stöd för samordning inom Södra sjukvårdsregionen
– Att utarbeta förslag för ökad kunskap och följsamhet till Södra sjukvårdsnämndens samverkansavtal.

 

Carina Werner, Region Halland och sammankallande
carina.werner@regionhalland.se

Catharina Ericsson, Landstinget Blekinge
catharina.ericsson@ltblekinge.se

Thomas Frisk, Region Kronoberg 
thomas.frisk@kronoberg.se  

Reka Vass, Region Kronoberg 
reka.vass@kronoberg.se

Marie Nilsson, Region Skåne
marie.e.nilsson@skane.se

Arbetsgrupp kommunikation

I arbetsgruppen för kommunikation finns representanter från de fyra landstingen/regionerna.

Övergripande strategiskt arbete, som exempelvis framtagning av kommunikationsplan, grafiskt manér och budskapsplattform, görs av kommunikationsdirektörerna. Denna strategigrupp fungerar ad hoc, och kallas samman vid behov:

Kristina Happstadius-Trägårdh, kommunikationsstrateg Region Skåne, sammankallande
kristina.happstadius-tragardh@skane.se

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör Landstinget Blekinge
madeleine.flod@ltblekinge.se

Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör Region Halland
johanna.wiechel-steier@regionhalland.se

Maria Granath, kommunikationsdirektör Region Kronoberg
maria.granath@kronoberg.se

När behov finns kommer kommunikatörer från de olika landstingen/regionerna att utses och involveras i arbetsgruppen.

Kommunikationsplan 2018-05-31 (pdf)

Arbetsgrupp kommunikation med medborgarna

Arbetsgrupp Kommunikation med medborgarna (pdf)

Johan Lidmark, Region Skåne, sammankallande
johan.lidmark@skane.se

Elisabeth Andersson, Landstinget Blekinge
elisabeth.andersson@ltblekinge.se

Camilla Karlsson, Region Halland
camilla.k.karlsson@regionhalland.se

Lisa Öberg, Region Kronoberg
lisa.oberg@kronoberg.se