Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp för stöd och rådgivning kring vårdhygien och smittskydd
Arbetsgrupper HR-frågor

Arbetsgrupp HR-frågor (pdf)


HR-grupp avtal och villkor

Per Wendel, sammankallande
per.o.wendel@skane.se

Mats Magnusson, Landstinget Blekinge
mats.magnusson@ltblekinge.se

Mats Bunse, Region Halland
mats.bunse@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Lina Månsdotter, Region Skåne
lina.mansdotter@skane.se


HR-grupp kompetensförsörjning

Margareta Albinsson, sammankallande
margareta.albinsson@skane.se

Ingela Petersson Gyldmark, Landstinget Blekinge
ingela.petersson_gyldmark@ltblekinge.se

Ulrika Adamsson, Region Halland
ulrika.adamsson@regionhalland.se

Pontus Juhlin, Region Kronoberg
pontus.juhlin@kronoberg.se

Marie Karlsson, Region Skåne
marie.mk.karlsson@skane.se

Arbetsgrupper kirurgi

Inrättandet av permanenta arbetsgrupper inom kirurgi i Södra Sjukvårdsregionen (pdf)


Arbetsgrupp kolorektala sjukdomar

Staffan Jangmalm, Centrallasarettet Växjö
Mattias Söderholm, Blekingesjukhuset
Marie-Louise Lydrup, Skånes universitetssjukhus
Daniel Nisser, Hallands sjukhus
Fredrik Jörgren, Helsingborgs lasarett
Morgan Nordén, Skånevård Kryh
Birger Pålsson, RCC


Arbetsgrupp benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus och ventrikel

Rickard Johansson, Centrallasarettet Växjö
Nicole von Zedlitz, Blekingssjukhuset
Jan Johansson, Skånes universitetssjukhus
Jonas Karlberg, Hallands sjukhus
Caroline Lindstedt, Helsingborgs lasarett
David Rellme, Skånevård Kryh
Michael Hermansson, RCC

Arbetsgrupp kommunikation

I arbetsgruppen för kommunikation finns representanter från de fyra landstingen/regionerna.

Övergripande strategiskt arbete, som exempelvis framtagning av kommunikationsplan, grafiskt manér och budskapsplattform, görs av kommunikationsdirektörerna. Denna strategigrupp fungerar ad hoc, och kallas samman vid behov:

Kristina Happstadius-Trägårdh, kommunikationsstrateg Region Skåne, sammankallande
kristina.happstadius-tragardh@skane.se

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör Landstinget Blekinge
madeleine.flod@ltblekinge.se

Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör Region Halland
johanna.wiechel-steier@regionhalland.se

Maria Granath, kommunikationsdirektör Region Kronoberg
maria.granath@kronoberg.se

När behov finns kommer kommunikatörer från de olika landstingen/regionerna att utses och involveras i arbetsgruppen.

Kommunikationsplan 2018-05-31 (pdf)

Arbetsgrupp kommunikation med medborgarna

Arbetsgrupp Kommunikation med medborgarna (pdf)

Johan Lidmark, Region Skåne, sammankallande
johan.lidmark@skane.se

Elisabeth Andersson, Landstinget Blekinge
elisabeth.andersson@ltblekinge.se

Camilla Karlsson, Region Halland
camilla.k.karlsson@regionhalland.se

Lisa Öberg, Region Kronoberg
lisa.oberg@kronoberg.se

Arbetsgrupp tillgänglighet till vård och behandling

Arbetsgrupp Tillgänglighet till vård och behandling (pdf)

Margareta Albinsson, sammankallande
margareta.albinsson@skane.se

Birgitta Friberg, Landstinget Blekinge
birgitta.friberg@ltblekinge.se

Carina Werner, Region Halland
carina.werner@regionhalland.se

Maria Wiltz, Region Kronoberg
maria.wiltz@kronoberg.se

Marie Nilsson, Region Skåne
marie.e.nilsson@skane.se

Christina Ståhl, Region Skåne
christina.stahl@skane.se


Samordnings– och tillgänglighetsgrupp (pdf)

Syfte med gruppens arbete
– Att alla patienter i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas jämlik vård i rimlig tid på lika villkor

Mål
– Att korta väntetiderna för alla patienter i Södra Sjukvårdsregionen

Delmål
– Att identifiera väntetider, behov, kapacitet och problemområden inom Södra sjukvårdsregionen gällande patientflöden
– Att föreslå rutiner för ett standardiserat sätt för samordning och förmedling av patienter inom Södra sjukvårdsregionen.
– Att föreslå enhetligt administrativt stöd för samordning inom Södra sjukvårdsregionen
– Att utarbeta förslag för ökad kunskap och följsamhet till Södra sjukvårdsnämndens samverkansavtal.

 

Carina Werner, Region Halland och sammankallande
carina.werner@regionhalland.se

Catharina Ericsson, Landstinget Blekinge
catharina.ericsson@ltblekinge.se

Thomas Frisk, Region Kronoberg 
thomas.frisk@kronoberg.se  

Reka Vass, Region Kronoberg 
reka.vass@kronoberg.se

Marie Nilsson, Region Skåne
marie.e.nilsson@skane.se