Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt

Ett delprojekt startas kring områden där representanter från de fyra regionerna ser möjligheter att förbättra vården genom att utveckla samarbetet mellan regionerna.
Via länkarna kan du se status för de olika delprojekten.

Delprojekt – pågående 
Delprojekt – under införande/uppföljning