Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt

1: ST- och AT-utbildning
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2017-10-04 (pdf)

2: HTA, Health Technology Assessment
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2017-10-04 (pdf)

3: Kirurgi för benign sjukdom i njurarna
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2018-04-23 (pdf)

4: Ortopedi – axelkirurgi
Uppdrag (pdf)
Beslut 2017-11-30 (pdf)
Rapport: Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet (pdf)

5: Ortopedi – ryggkirurgi
Uppdrag (pdf)
Beslut 2018-04-23 (pdf)

6: Ortopedi – bäckenkirurgi efter trauma
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2017-11-30 (pdf) 

7: Stroke
Uppdrag (pdf)

8: Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2018-06-07 (pdf)

9: Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
Uppdrag (pdf)

10: Kompetensutveckling inom medicinsk teknik
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2017-11-30 (pdf)

11: Skopi-utredning
Uppdrag (pdf) 
Beslut 2018-06-07 (pdf)

12: Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
Uppdrag (pdf) 

13: Ablationer mot hjärtrytmrubbningar
Uppdrag (pdf)

14: Spinal rehabilitering
Uppdrag (pdf)

15: Endokrin halskirurgi 
Uppdrag (pdf)

16: Inflammatoriska tarmsjukdomar 
Uppdrag( pdf)

17: Rutinmässig testning (reflextestning) för defekt mismatch-reparations proteiner på̊ tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer 
Uppdrag (pdf)

18: Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer 
Uppdrag (pdf)