Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Kontaktuppgifter samarbetsgruppen

Välkommen att kontakta oss i samarbetsgruppen om du har några frågor!

Porträttbild Margareta Albinsson
Margareta Albinsson
Ordförande
margareta.albinsson@skane.se

Porträttbild Håkan Friberg
Håkan Friberg
Landstinget Blekinge
hakan.friberg@ltblekinge.se

Porträttbild Birger Pålsson
Birger Pålsson
Region Kronoberg
birger.palsson@kronoberg.se

Porträttbild Mattias Berggren
Mattias Berggren
Region Halland
mattias.a.berggren@regionhalland.se

Porträttbild Lena Luts, foto: Bengt Flemark.
Lena Luts 
Region Skåne
lena.luts@skane.se

Porträttbild Björn Ohlsson
Björn Ohlsson
Regionalt Cancercentrum Syd
bjorn.ohlsson@skane.se

Porträttbild Per Wendel
Per Wendel
Södra regionvårdsnämndens kansli
per.o.wendel@skane.se

Porträttbild Christer Lindbladh
Christer Lindbladh
Södra regionvårdsnämndens kansli
christer.lindbladh@skane.se