Sjukvårdsregional funktion för hereditär cancer

Verksamhetens uppdrag

Sjukvårdsregional funktion för hereditär cancer (SFHC) arbetar för en jämlik och evidensbaserad uppföljning av patienter med ökad risk för ärftlig cancer. Detta görs på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen och i samarbete med regionerna och RCC Syd.

SFHC har i uppdrag att stödja och samordna arbetet genom att bistå med:

  • Kunskap, utbildning och kompetensutveckling
  • Stöd vid framtagande av och implementering av rutiner och strukturer för handläggning och systematisk uppföljning
  • Att sprida information om uppföljning av patienter med ökad risk för ärftlig cancer.
  • Att stödja och skapa förutsättningar för klinisk forskning inom området.
  • Via kvalitetsregisterdata och patientrapporterade data följa upp den samlade verksamheten i Södra sjukvårdsregionen.

Information för dig som är vårdgivare

Vi på SFHC har möjlighet att bistå med stöd och kunskap vid uppföljning av ärftlig cancer. Vi har även möjlighet att bistå med riktade utbildningar. I dialog med er och anpassat till ert verksamhetsområde kan vi erbjuda utbildning inom genetisk vägledning, onkogenetik och behovet av psykosocialt stöd för personer och familjer med ökad risk för cancer.

För dialog med oss angående verksamhetsutveckling, samverkan och riktade utbildningar är du välkommen att kontakta SFHC på sfhc.kliniskgenetik@skane.se.

Är du vårdgivare och har patientspecifika frågor om ärftlig cancer ber vi dig kontakta konsultläkare på Klinisk genetik via Region Skånes växel 046-17 10 00.

Information för dig som är patient

Sjukvårdsregional funktion för hereditär cancer har ingen mottagningsverksamhet och har inte möjlighet att göra individuella medicinska bedömningar.

Om du är patient och har frågor gällande ärftlig cancer, kontakta din behandlande läkare.

För patienter i Blekinge finns numera en uppföljningsmottagning – till mottagningen kommer du som bor i Blekinge, är utredd på en cancergenetisk mottagning och har en konstaterad ökad risk för att utveckla ärftlig cancer.
Mottagningen för ärftlig cancer (1177.se)