Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden är en från regionerna i Södra sjukvårdsregionen fristående nämnd. Ledamöterna utses dock av de fyra regionerna där Blekinge, Halland och Kronoberg utser vardera två ledamöter och två ersättare medan Skåne utser sex ledamöter och sex ersättare. Totalt omfattar alltså nämnden 12 ledamöter och 12 ersättare.

Nämnden har till sitt förfogande ett från de berörda regionerna fristående kansli, som ligger i Lund.