Södra Regionvårdsnämnden

Landstingsfinansierad regionforskning

Landstingsfinansierad regionforskning administreras av Region Skånes enhet för forskning och utveckling. Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga landstingsanställda i Södra sjukvårdsregionen, dvs Landstinget Blekinge, kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte i Region Halland, Region Kronoberg samt Region Skåne, enligt förordning 1982:777.

En särskilt tillsatt prioriteringsgrupp fördelar anslag till projekt. Gruppen ska årligen utses av Region Skåne efter samråd med Södra regionvårdsnämnden. I gruppen ska bl a ingå representanter från övriga landsting. Ordförande utses av Region Skåne.


Doktorandanslag för år 2019 och projektanslag för åren 2019 och 2020