Södra Regionvårdsnämnden

Projekt ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”

Klinisk forskning/utveckling inkluderas i priset för Regionpsykiatriska kliniken i Växjö. Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga anställda i landstingens verksamheter i Södra sjukvårdsregionen, dvs Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte i Region Halland, samt Region Skåne.

Inkomna ansökningar hanteras och prioriteras av Region Kronoberg