Södra Regionvårdsnämnden

Utvecklings- och forskningsarbete

Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet, UFo-anslag

Utvecklings- och forskningsanslag som administreras av Södra regionvårdsnämndens kansli. De av Södra regionvårdsnämnden avsatta medlen ska huvudsakligen användas för att dels stimulera till utvecklings- och forskningsarbete rent allmänt, dels ge möjligheter att utveckla, följa upp och/eller utvärdera vård och medicinska metoder liksom rutiner eller förebyggande verksamhet inom sjuk- och tandvården i Södra sjukvårdsregionen.

Endast anställda, inom av landstingen i Södra sjukvårdsregionen finansierade verksamheter, äger rätt att söka och erhålla utvecklings- och forskningsbidrag. Anställda inom t ex en privat vårdgivare med vårdavtal med något av landstingen i Södra sjukvårdsregionen kan således söka bidrag.

Inkomna bidragsansökningar granskas av Södra sjukvårdsregionens FoU-grupp som också tar fram förslag till prioritering. Efter beredning av Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor överlämnas förslaget till Södra regionvårdsnämnden för beslut. Den sökande meddelas därefter skriftligen om beslutet. För de som fått ett anslag beviljat upprättas ett kontrakt avseende villkoren.


Ledigkungörelse

Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete, UFo-anslag, inom hälso- och sjukvårdsområdet år 2019.

Landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen har för år 2019 avsatt ca 1 miljon kronor för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive tandvården.

Sista ansökningsdag är den 14 september 2018.

Ledigkungörelse (pdf) 
Ansökningssystem

Frågor?
Kontakta Margaretha Nilsson, margaretha.i.nilsson@skane.se.