Södra Regionvårdsnämnden

Ledamöter

​Ledamöterna i Södra regionvårdsnämnden utses av de fyra landstingen där Blekinge, Halland och Kronoberg utser vardera två ledamöter och två ersättare medan Region Skåne utser sex ledamöter och sex ersättare. Totalt omfattar alltså nämnden 12 ledamöter och 12 ersättare.

Region Blekinge
Emma Stjernlöf (M), ledamot
Christina Mattisson (S), ledamot
Markus Alexandersson (S), ersättare
Lennarth Förberg, (M), ersättare
Peter Lilja, tjänsteman

Region Halland
Mikaela Waltersson (M), ledamot
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), ledamot
Christian Lidén (C), ersättare
Margit Bik (S), ersättare
Martin Engström, tjänsteman

Region Kronoberg
Roland Gustbée (M), ledamot
Henrietta Serrate (S), ledamot
Mikael Johansson (M), ersättare
Robert Olesen (S), ersättare
Eva Pettersson-Lindberg, tjänsteman

Region Skåne
Anna Mannfalk (M), ledamot
Anna-Lena Hogerud (S), ledamot
Stefan Lamme (M), ledamot
Gilbert Tribo (L), ledamot
Agneta Lenander (V), ledamot
Marlen Ottesen (SD), ledamot
Carl-Johan Sonesson (M), ersättare
Birte Sandberg (C), ersättare
Per Einarsson (KD), ersättare
Carina Svensson (S), ersättare
Mätta Ivarsson (MP), ersättare
Mats Erlandsson (SD), ersättare
Pia Lundbom, tjänsteman

Skånes universitetssjukhus
Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef