Södra Regionvårdsnämnden

Ledamöter

​Ledamöterna i Södra regionvårdsnämnden utses av de fyra regionerna där Blekinge, Halland och Kronoberg utser vardera två ledamöter och två ersättare medan Region Skåne utser sex ledamöter och sex ersättare. Totalt omfattar alltså nämnden 12 ledamöter och 12 ersättare.

Blekinge
Magnus Johansson (S), ledamot
Anders Lund (M), ledamot
Christina Mattisson (S), ersättare
Camilla Karlman (SD), ersättare

 
Halland
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), ledamot, 1:e vice ordförande
My Clingston (KD), ledamot
Christian Lidén (C), ersättare
Johan Lindahl (S), ersättare
 
Kronoberg
Ida Eriksson (M), ledamot
Anna Zelvin (KD), ledamot
Magnus Carlberg (S), ersättare
Elizabeth Peltola (C), ersättare
 
 
Skåne
Gilbert Tribo (L), ledamot, ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), ledamot, 2:e vice ordförande
Mätta Ivarsson (MP), ledamot
Anna Mannfalk (M), ledamot
Marlen Ottesen (SD), ledamot
Carina Svensson, (S), ledamot
Maria Berglund (KD), ersättare
Marianne Eriksson (S), ersättare
Jacqueline Maly (SD), ersättare
Mikael Skoog (S), ersättare
Gunilla Wahlberg (V), ersättare
Marie Weibull Kornias (M), ersättare