Södra Regionvårdsnämnden

Ledamöter

​Ledamöterna i Södra regionvårdsnämnden utses av de fyra landstingen där Blekinge, Halland och Kronoberg utser vardera två ledamöter och två ersättare medan Region Skåne utser sex ledamöter och sex ersättare. Totalt omfattar alltså nämnden 12 ledamöter och 12 ersättare.

Blekinge 
Camilla Karlman (SD), ledamot
Magnus Johansson (S), ledamot
Anders Lund (M), ersättare
Christina Mattisson (S), ersättare
Maria Arvidsson-Karlsson, tjänsteman

 
Halland
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), ledamot
My Clingston (KD), ledamot
Christian Lidén (C), ersättare
Johan Lindahl (S), ersättare
Ola Johansson, tjänsteman
 
Kronoberg
Ida Eriksson (M), ledamot
Magnus Carlberg (S), ledamot
Henrietta Serrate (S), ersättare
Mikael Johansson (M), ersättare
Anders Lennartsson Allard, tjänsteman
 
Skåne
Gilbert Tribo (L), ledamot
Anna Mannfalk (M), ledamot
Anna-Lena Hogerud (S), ledamot
Marlen Ottesen (SD), ledamot
Carina Svensson (S), ledamot
Mätta Ivarsson (MP), ledamot
Jacqueline Maly (SD), ersättare
Gunilla Wahlberg (V), ersättare
Maria Berglund (KD), ersättare
Marianne Eriksson (S), ersättare
Marie Weibull Kornias (M), ersättare
Mikael Skoog (S), ersättare
Katarina Jonasson, tjänsteman
 
Skånes universitetssjukhus
Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef