Södra Regionvårdsnämnden

Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor (LGR)

Landstinget Blekinge
Ralph Harlid
ralph.harlid@ltblekinge.se

Region Kronoberg
Per-Henrik Nilsson
per-henrik.nilsson@kronoberg.se 

Region Halland
Ann-Sofi Isaksson 
ann-sofi.isaksson@regionhalland.se

Region Skåne 
Fredrik Lennartsson 
fredrik.lennartsson@skane.se

Adjungerad
Björn Eriksson
bjorn.eriksson@skane.se

Södra regionvårdsnämnden
Rita Jedlert
rita.jedlert@skane.se
Christer Lindbladh
christer.lindbladh@skane.se 
Per Wendel
per.o.wendel@skane.se 

Arbetsuppgifter

Ärenden till Södra regionvårdsnämnden bereds av ledningsgrupp. I beredningen deltar representanter som utsetts av respektive landsting. Direktören för nämndens kansli leder ledningsgruppen.