Södra Regionvårdsnämnden

Presidium Södra regionvårdsnämnden 2015-2018

Ordförande
Henrik Fritzon (S), Region Skåne
henrik.fritzon@skane.se
 
1:e vice ordförande
Mats Eriksson (M), Region Halland
mats.eriksson@regionhalland.se
 

2:e vice ordförande
Stefan Lamme (M), Region Skåne
stefan.lamme@skane.se

Ledamöter
Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
kalle.sandstrom@ltblekinge.se

Charlotta Svanberg (S), Region Kronoberg
charlotta.svanberg@kronoberg.se