Södra Regionvårdsnämnden

Om Södra regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden är en från landstingen i Södra sjukvårdsregionen fristående nämnd. Ledamöterna utses dock av de fyra landstingen där Blekinge, Halland och Kronoberg utser vardera två ledamöter och två ersättare medan Region Skåne utser sex ledamöter och sex ersättare. Totalt omfattar alltså nämnden 12 ledamöter och 12 ersättare. 

Nämnden har till sitt förfogande ett från de berörda landstingen fristående kansli, som ligger i Lund.