Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag och projektanslag.

Från och med den 28 april är det möjligt att söka doktorandanslag för år 2017 och projektanslag för åren 2017 och 2018. Sista ansökningsdag är 2016-06-07 kl 24.00.

Ledigkungörelser:
Regionalt forskningsstöd för år 2017 avseende doktorandanslag, inkl bilaga om driftmedel

Regionalt forskningsstöd för åren 2017 och 2018 avseende projektanslag, inkl bilaga om driftmedel

Driftmedel gäller endast för sökande anställda inom Region Skåne.

Ansökningssystem