Södra sjukvårdsregionen

Kontakta Södra regionvårdsnämndens kansli

Telefon
046-17 64 51

E-post
lena.neumann@skane.se

Postadress
Södra regionvårdsnämnden
221 85 LUND

Besöksadress
Byggmästaregatan 5, plan 3
Lund

Organisationsnr
23 21 00-0255

Medarbetare på kansliet

Lena Luts, direktör
Tfn: 076-887 17 43
E-post: lena.luts@skane.se

Anna Benemark, hälso- och sjukvårdsstrateg
Tfn: 076-887 18 89
E-post: anna.benemark@skane.se

Erik Hägerdal, utvecklare
Tfn: 046-17 50 46
E-post: erik.hagerdal@skane.se

Christer Lindbladh, utvecklare
Tfn: 072-199 82 68
E-post: christer.lindbladh@skane.se

Lena Neumann, chefssekreterare
Tfn: 046-17 64 51
E-post: lena.neumann@skane.se

Anna Petersson, webbadministratör
Tfn: 044-309 27 52
E-post: anna.p.petersson@skane.se

Eva Svensson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Tfn: 072-462 03 54
E-post: eva.i.svensson@skane.se

Charlotta Söderholm, kommunikatör
E-post: charlotta.soderholm@skane.se

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg
Tfn: 072-597 75 60
E-post: ola.winquist@skane.se