Södra sjukvårdsregionen

Kontakta Södra regionvårdsnämndens kansli

Telefon
046-17 64 51

E-post
lena.neumann@skane.se

Postadress
Södra regionvårdsnämnden
221 85 LUND

Besöksadress
Byggmästaregatan 5, plan 3
Lund

Organisationsnr
23 21 00-0255

Medarbetare på kansliet

Sven Oredsson, direktör
Tfn: 076-889 03 13
E-post: sven.oredsson@skane.se

Margareta Albinsson, processledare
Tfn: 076-887 08 37
E-post: margareta.albinsson@skane.se

Anna Benemark, hälso- och sjukvårdsstrateg
Tfn: 076-887 18 89
E-post: anna.benemark@skane.se

Susanne Ekqvist, processledare
Tfn: 072-464 65 54
E-post: susanne.ekqvist@skane.se

Kristina Happstadius-Trägårdh, kommunikationsstrateg
Tfn: 040-675 33 12
E-post: kristina.happstadius-tragardh@skane.se

Erik Hägerdal, verksamhetsutvecklare
Tfn: 046-17 50 46
E-post: erik.hagerdal@skane.se

Christer Lindbladh, utvecklare
Tfn: 072-199 82 68
E-post: christer.lindbladh@skane.se

Lena Neumann, chefssekreterare
Tfn: 046-17 64 51
E-post: lena.neumann@skane.se

Anna Petersson, webbadministratör
Tfn: 044-309 27 52
E-post: anna.p.petersson@skane.se

Per Wendel, chefsekonom
Tfn: 076-887 15 58
E-post: per.o.wendel@skane.se

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg
Tfn: 072-597 75 60
E-post: ola.winquist@skane.se