Södra Regionvårdsnämnden

Ledigkungörelse

Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg är Södra sjukvårdsregionens regionklinik för frihetsberövade patienter, med särskilt komplexa vårdbehov. Kliniken är en rättspsykiatrisk enhet som i huvudsak vårdar patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om psykisk tvångsvård (LPT).

För år 2019 finns ett regionalt forskningsstöd, i form av ett anslag om
1 123 249 kronor, avsatt för forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt med tydlig forskningsansats.

Behöriga att söka anslag är samtliga region-/landstingsanställda inom Region Kronoberg, Region Halland, Region Skåne samt Landstinget Blekinge eller anställda på vårdenhet med vilken regionen/landstinget har avtal.

Ledigkungörelse 2019 (pdf)

Ansökningssystem

Ytterligare information på Region Kronobergs webbplats