Studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder life science-företag (läkemedelsbolag/ medicinteknikbolag/CRO) och forskare hjälp med både lands- och klinikförfrågningar (Country/Early Feasibility och Site Feasibility).

I en landsförfrågan används det standardiserade bedömningsunderlaget, Early Feedback Form, för att avgöra om en klinisk studie med läkemedel eller med medicintekniska produkter är genomförbar inom svensk hälso- och sjukvård. I en klinikförfrågan identifieras kliniker som kan genomföra en studie med läkemedel eller med medicintekniska produkter.

Landsförfrågan sker vanligtvis tidigt i planeringen av en klinisk studie, innan beslut om deltagande länder är fattat. Vid en klinikförfrågan har planeringen gått längre och det är ofta beslutat att studien ska genomföras i Sverige. Läs mer om tjänsterna nedan.


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige