Studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder akademiska forskare och life science-företag (läkemedelsbolag/ medicinteknikbolag/CRO) hjälp med både lands- och klinikförfrågningar (Country/Early Feasibility och Site Feasibility) för studier med läkemedel, medicintekniska produkter eller annan typ av intervention.

Landsförfrågningar är en nationellt koordinerad tjänst som innebär en ingång till svensk hälso- och sjukvård, för att avgöra om en klinisk studie är genomförbar i Sverige. Landsförfrågan sker vanligtvis tidigt i planeringen av en klinisk studie, innan beslut om deltagande länder är fattat.

Vid en klinikförfrågan har processen för studieplanering kommit längre vilket innebär att fler studiespecifika frågor behöver besvaras. I vissa fall är det även beslutat att studien ska genomföras i Sverige. Vid denna typ av förfrågan identifieras kliniker som kan genomföra studien.

Läs mer om tjänsterna nedan.


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige