Klinikförfrågan
(Site Feasibility)

Genom Kliniska Studier Sverige kan akademiska forskare och life science-företag (läkemedelsbolag/medicinteknikbolag/CRO) få hjälp med att identifiera prövare/kliniker som är intresserade av att genomföra kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter eller annan typ av intervention.

Skicka din klinikförfrågan till den regionala noden i önskad samverkansregion (se e-postlänkar i högerspalten). Det går även bra att skicka din klinikförfrågan till flera noder för att nå fler samverkansregioner. Inkludera så grundlig information som möjligt så att klinikerna får tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till förfrågan.

Använd följande rubriker i ditt underlag:

 • Indikation och primärt syfte med studien/produktens avsedda ändamål
 • Studiefas (I-IV) eller motsvarande
 • Prövningssubstans/läkemedel/medicinteknisk produkt eller motsvarande
 • CE-märkning av produkt (ange ifall produkten ska användas för avsett eller ett nytt ändamål i studien om CE-märkning finns)
 • Inklusions- och exklusionskriterier
 • Förslag på kliniker samt eventuellt krav på specialistkompetens/utrustning
 • Tid- och enrolleringsplan
 • Namn och kontaktuppgifter till eventuella prövare som förfrågan redan skickats till
 • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik
 • Kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Information om studien förlagts till Sverige

Ange ”Klinikförfrågan” och en kort titel som beskriver studien i ämnesraden. Så snart förfrågan mottagits distribueras den i nätverket av erfarna prövare/kliniker. Den regionala noden återkopplar så snart svar har inkommit.

Observera att företagsspecifika sekretessavtal (Confidentiality Disclosure Agreement, CDA) upprättas inte i detta steg. Hänvisning kan göras till hälso- och sjukvårdens sekretesslagstiftning, se Läkemedelsindustriföreningens (LIF) uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt Offentlighet och sekretesslagen (OLS, 2009:400) samt förslag på standardtext för hänvisning.


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige

 

 

Landsförfrågan

Behöver du hjälp med att undersöka om en klinisk studie är genomförbar i Sverige? Använd Kliniska Studier Sveriges tjänst Landsförfrågan.
Läs mer här.