Klinikförfrågan
(Site Feasibility)

Behöver du hjälp med att identifiera deltagande kliniker/prövare till en klinisk studie med läkemedel eller med medicintekniska produkter som ska genomföras i Sverige? Skicka din klinikförfrågan till den regionala noden i önskad samverkansregion (se e-postlänkar i högerspalten). Det går även bra att skicka din klinikförfrågan till flera noder för att nå fler samverkansregioner.

Inkludera så grundlig information som möjligt. Företagsspecfika sekretessavtal (Confidentiality Disclosure Agreement, CDA) upprättas inte i detta steg. Hänvisning kan göras till hälso- och sjukvårdens sekretesslagstiftning, se Läkemedelindustriföreningens (LIF) uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt Offentlighet och sekretesslagen (OLS, 2009:400) samt förslag på standardtext för hänvisning.

Använd följande rubriker i ditt underlag:

  • Indikation och primärt syfte med studien
  • Studiefas (I-IV) eller motsvarande
  • Prövningssubstans/läkemedel/medicinteknisk produkt eller motsvarande
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Förslag på kliniker samt ev. krav på specialistkompetens/utrustning
  • Tid- och enrolleringsplan
  • Namn och kontaktuppgifter till eventuella prövare som förfrågan redan skickats till
  • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Information om studien förlagts till Sverige

Ange ”Klinikförfrågan” och studiens titel i ämnesraden. Så snart förfrågan mottagits distribueras den i nätverket av erfarna prövare/experter. Den regionala noden återkopplar så snart svar har inkommit. Du finner e-postlänkar till de regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige i högerspalten.


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige

 

Landsförfrågan

Behöver du hjälp med att undersöka om en klinisk studie är genomförbar i Sverige? Använd Kliniska Studier Sveriges tjänst Landsförfrågan.
Läs mer här.