Landsförfrågan (Country/Early Feasibility)

Genom Kliniska Studier Sverige kan akademiska forskare och life science-företag (läkemedelsbolag/medicinteknikbolag/CRO) få hjälp med att undersöka om en klinisk studie är genomförbar i Sverige. Kliniska Studier Sveriges tjänst för landsförfrågningar är en nationellt koordinerad tjänst som innebär en ingång till svensk hälso- och sjukvård, snabb nationell distribution av förfrågningar och snabb återkoppling av erfarna prövares bedömning.

Tjänsten ger dig som frågeställare en indikation på om studien är genomförbar utifrån nationella behandlingsriktlinjer. Du får också möjlighet till övergripande feedback på studiedesign, samt en indikation på tillfrågade prövares intresse att delta i studien.

För att besvara förfrågan används ett standardiserat bedömningsformulär, Early Feedback Form. Bifoga en sammanfattning/synopsis av studien med tillräcklig information för att prövarna ska kunna svara på frågorna som ställs i Early Feedback Form.

Skicka din förfrågan till Kliniska Studier Sverige. Ange ”Landsförfrågan” och en kort titel som beskriver studien i ämnesraden. Förfrågan kommer distribueras nationellt till Kliniska Studier Sveriges nätverk av erfarna prövare/kliniker. Vid behov kan komplettering eller klargörande av förfrågan efterfrågas innan den skickas ut till nätverket. Så snart svar inkommit återkopplar Kliniska Studier Sverige till dig. Kontakta Kliniska Studier Sverige om du har frågor.

Företagsspecifika sekretessavtal (Confidentiality Disclosure Agreement, CDA) upprättas inte i detta steg. Hänvisning kan göras till hälso- och sjukvårdens sekretesslagstiftning, se Läkemedelsindustriföreningens (LIF) uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL, 2009:400) samt förslag på standardtext för hänvisning. Detta gäller för både för läkemedelsstudier samt studier med medicintekniska produkter.


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige

 

Klinikförfrågan

Behöver du hjälp med att hitta prövare/kliniker till en klinisk studie? Genom Kliniska Studier Sveriges tjänst Klinikförfrågan får du hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare.
Läs mer här.