Svetsrök och UV-strålning från svetsning är cancerframkallande

Svetsning är vanligt förekommande i arbetslivet i Sverige. Världshälsoorganisationens (WHO) internationella cancerforskningsorganisation IARC har nu bedömt att svetsrök och UV-strålning från svetsning är cancerframkallande för människa. För mer information följ länken:

http://camm.sll.se/aktuellt/svetsning-framkallar-lungcancer-visar-ny-bedomning/