Centrum för sällsynta diagnoser vid Karlolinska universitetssjukhuset, hälsar anhöriga från hela landet välkomna till en informationsträff om 22q13.3-delationssyndromet, Phelan-McDermids syndrom. Information om diagnosen står på programmet och möjlighet kommer att ges för att byta erfarenheter med andra.
Anmälan sker via www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser
Sista anmälningsdag 26/10

Inbjudan (pdf)