I samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser Syd anordnade Dövblindenheten i Region Skåne en heldagskonferens kring CHARGE syndrom. Huvudtalare var professor Claes Möller som har mångårig erfarenhet av att jobba med denna målgrupp. CHARGE syndrom är en ärftlig sjukdom som tillhör gruppen dövblindsyndrom. De organ som oftast drabbas är ögat, hjärtat, koanalen, tillväxten, könsorganen samt örat.  

 

Länkar till föreläsningar under dagen

Videoföreläsning med Ulf Kristoffersson Videoföreläsning med Claes Möller Videoföreläsning med Lisbeth Tranebjærg Videoföreläsning med Sten Andréasson