Under februari månad 2017 ställer vi på CSD Syd ut material om vår verksamhet på sjukhusbiblioteket i Lund. Vi kommer att ge tips på böcker som berör hur det är att leva med en sällsynt diagnos, länkar till kortfilmer och även facklitteratur om genetik. Broschyrer med lättläst information till patienter och anhöriga om genetik, ärftlighet, genetisk testning m m kommer också att finnas tillgängliga. Välkomna!